Main Navigation Section Navigation Main Content
Lütfen en az 3 karakter giriniz.

Özet Finansal Bilgiler

Milyon TL 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Toplam Satış Hacmi (Ton)* 598,285 634,326 480,605 478,725 422,008 318,027
Toplam Satış Geliri 3.921,7 3.793,7 2.891,2 2.748,4 2.343,2 1.788,9
Brüt Kar 922,0 869,1 607,7 633,2 505,2 355,5
Brüt Kar Marjı 23,5% 22,9% 21,0% 23,0% 21,6% 19,9%
Faaliyet Karı 429,8 408,8 277,4 263,3 173,1 46,5
Faaliyet Kar Marjı 11,0% 10,6% 9,6% 9,6% 7,4% 2,6%
FAVÖK ** 512,7 478,5 331,9 315,1 220,9 76,6
FAVÖK Marjı 13,1% 12,6% 11,5% 11,5% 9,4% 4,3%
Net Kar*** 230,4 292,1 211,7 188,6 167,0 658,0
Net Kar Marjı 5,9% 7,7% 7,3% 6,9% 7,1% 36,8%

* 2011 Yılında Çikolata ve Kek operasyonları yılın son çeyreğinde elde edilmiştir
** Düzeltilmiş FAVÖK (Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir/Gider Hariç)
*** Net Kar - Ana ortaklık payına isabet eden

Milyon TL 2016 2015 2014
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.170,7 1.345,1 1.055,8
Dönen Varlıklar 3.501,8 3.477,4 3.262,3
Duran Varlıklar 2.024,4 1.724,4 1.305,4
Toplam Varlıklar 5.526,2 5.201,8 4.567,6
Toplam Finansal Borçlar 2.744,9 2.695,1 2.558,3
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.360,1 959,8 853,2
Uzun Vadeli Yükümlülükler 384,8 1.735,3 1.705,2
Özkaynaklar 1.649,2 1.398,7 974,7
Toplam Kaynaklar 5.526,2 5.201,8 4.567,6