Main Navigation Section Navigation Main Content
Lütfen en az 3 karakter giriniz.

Özet Finansal Bilgiler

 

Milyon TL 2018 2017
Toplam Satış Hacmi (Ton)* 553.664 545.717
Toplam Satış Geliri 5955,50 4825,64
Brüt Kar 1560,29 1.251,97
Brüt Kar Marjı 26,20% 25,90%
FAVÖK ** 939,168 733,592
FAVÖK Marjı 15,8% 15,2%
Net Kar*** 700,779 397,259
Net Kar Marjı 11,80% 8,20%

* Yeniden düzenlenmiştir
** Düzeltilmiş FAVÖK (Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir/Gider Hariç)
*** Net Kar - Ana ortaklık payına isabet eden.

Milyon TL 2018 2017
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.379 3.190
Dönen Varlıklar 6.392 4.831
Duran Varlıklar 4.278 3.641
Toplam Varlıklar 10.670 8.471
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.845 2.211
Uzun Vadeli Yükümlülükler 5.145 3.696
Özkaynaklar 3.680 2.564
Toplam Kaynaklar 10.670 8.471