Main Navigation Section Navigation Main Content
Lütfen en az 3 karakter giriniz.

Özet Finansal Bilgiler

Milyon TL 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Toplam Satış Hacmi (Ton)* 542,965 598,285 634,326 480,605 478,725 422,008 318,027
Toplam Satış Geliri 4811,033 4.193,78 3.793,70 2.891,20 2.748,40 2.343,20 1.788,90
Brüt Kar 1.276,90 1074 869,1 607,7 633,2 505,2 355,5
Brüt Kar Marjı 26,50% 25,60% 22,90% 21,00% 23,00% 21,60% 19,90%
Faaliyet Karı 594,602 508,681 408,8 277,4 263,3 173,1 46,5
Faaliyet Kar Marjı 12,36% 12,13% 10,60% 9,60% 9,60% 7,40% 2,60%
FAVÖK ** 701,37 575,328 478,5 331,9 315,1 220,9 76,6
FAVÖK Marjı 14,60% 13,70% 12,60% 11,50% 11,50% 9,40% 4,30%
Net Kar*** 383,15 284,296 292,1 211,7 188,6 167 658
Net Kar Marjı 8,0% 6,78% 7,70% 7,30% 6,90% 7,10% 36,80%

* 2011 Yılında Çikolata ve Kek operasyonları yılın son çeyreğinde elde edilmiştir.
** Düzeltilmiş FAVÖK (Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir/Gider Hariç)
*** Net Kar - Ana ortaklık payına isabet eden.

 

Milyon TL 2017 2016 2015 2014
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.181,12 2.272,57 1.345,10 1.055,80
Dönen Varlıklar 4.796,55 3.599,18 3.477,40 3.262,30
Duran Varlıklar 3.529,90 2.401,04 1.724,40 1.305,40
Toplam Varlıklar 8.326,45 6.000,23 5.201,80 4.567,60
Toplam Finansal Borçlar 1.111,00 657,00 2.695,10 2.558,30
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.999,15 3.153,74 959,8 853,2
Uzun Vadeli Yükümlülükler 3631,397 1247,463 1.735,30 1.705,20
Özkaynaklar 2.695,90 1.599,02 1.398,70 974,7
Toplam Kaynaklar 8.326,45 6.000,23 5.201,80 4.567,60