Main Navigation Section Navigation Main Content
Lütfen en az 3 karakter giriniz.

Özet Finansal Bilgiler

 

Milyon TL 2018 2019
Toplam Satış Hacmi (Ton) 553.664 576.355
Toplam Satış Geliri 5.955,50 7.803,12
Brüt Kar 1.560,29 2.139,19
Brüt Kar Marjı 26,2% 27,4%
FAVÖK ** 939,16 1.303,52
FAVÖK Marjı 15,8% 16,7%
Net Kar*** 700,77 905,30
Net Kar Marjı 11,8% 11,6%


** Düzeltilmiş FAVÖK (Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir/Gider Hariç)
*** Net Kar - Ana ortaklık payına isabet eden.

Milyon TL 2018 2019
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.379 5.081
Dönen Varlıklar 6.392 8.720
Duran Varlıklar 4.278 4.072
Toplam Varlıklar 10.670 12.792
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.845 6.800
Uzun Vadeli Yükümlülükler 5.145 1.058
Özkaynaklar 3.680 4.934
Toplam Kaynaklar 10.670 12.792