Main Navigation Section Navigation Main Content
Lütfen en az 3 karakter giriniz.

Özet Finansal Bilgiler

Milyon TL 2020 2019
Toplam Satış Hacmi (Ton) 595 576
Toplam Satış Geliri 9.401 7.803
Brüt Kar 2.643 2.139
Brüt Kar Marjı 28,1% 27,4%
FAVÖK ** 1.621 1.303
FAVÖK Marjı 17,2% 16,7%
Net Kar*** 1.016 906
Net Kar Marjı 10,8% 12,8%

 


** Düzeltilmiş FAVÖK (Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir/Gider Hariç)
*** Net Kar - Ana ortaklık payına isabet eden.

Milyon TL 2020 2019
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.824 2.027
Dönen Varlıklar 13.263 8.720
Duran Varlıklar 4.630 4.072
Toplam Varlıklar 17.893 12.792
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.454 6.800
Uzun Vadeli Yükümlülükler 5.145 1.058
Özkaynaklar 3.680 4.934
Toplam Kaynaklar 17.893 12.792