Main Navigation Section Navigation Main Content
Lütfen en az 3 karakter giriniz.

Sürdürülebilirlik İlkelerimiz

Çalışanlarımız:

Çalışanlarımız, Ülker Bisküvi sürdürülebilirlik çalışmalarının en önemli halkasıdır. Biliyoruz ki, ancak her bir çalışanımızın ortak çabası ile başarıya ulaşabiliriz. Bireysel farklılıklarımız saygı görür, aynı hedef için tek bir ekip olarak gayret sarf ederiz. İnsanı merkezde tutar, yeni yeteneklerin gelişmesi için gerekli zemini oluştururuz. İç iletişimde hiyerarşik yapılanmadan uzak durur, tüm çalışanlarımıza hak ettiği değeri veririz.

Değer Zinciri:

Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde en iyi uygulamaları takip eder, daha iyisini yapmayı hedefleriz. Değer zincirindeki tüm paydaşların temel gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olur, özellikle çiftçiler ve üreticiler ile birlikte yol alırız. Şirket değerleri ile sürdürülebilir toplum değerlerini harmanlayarak, iş yapış şekillerimizde bütünleştiririz.

Toplumsal Sorumluluk:

Sağlıklı ve aktif yaşamı ön plana çıkarır, bu konuda tüm tüketicileri ve diğer paydaşlarımızı şeffaf bir biçimde bilgilendiririz. Sağlıklı bir toplumu desteklerken, hayatı kolaylaştırır, yalınlaştırmaya odaklanırız.

Liderlik:

Sektöründe öncü olmanın sorumluluğu ile hareket ederiz. Başarma azmimiz ve çalışkanlığımızla, yaptığımız işe yüreğimizi koyar, hedeflediğimiz sonuca ulaşırız. Küresel gelişmeleri takip eder, kuralları belirler, yenilikçi ve özgün bir biçimde dönüşümsel liderlik yaparız.

İnovasyon:

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda birinciliği hedefleriz. Çok çalışarak ve kendini aşarak en iyiyi, en önce sunma motivasyonu ile çalışırız. Şirketimiz değerlerini ve saygılı rekabet anlayışını içselleştirerek, tüm paydaşlarımız ve yatırımcılarımız için sürekli değer üretiriz.

Çevre:

Değişime öncülük eder, yeni ve farklı fikirleri kucaklarız. Çevresel sürdürülebilirlik anlamında gerekli adımlar atabilen; sıfır atık üreten, karbon-nötr uygulamalara sahip, sürdürülebilir su yönetimi ve hammadde tedariki ile operasyonlarımızda verimliliği ve mükemmelliği sonuna kadar özümseriz.

Ülker Bisküvi olarak sürdürülebilirlik çalışmalarımızı Yıldız Holding’in sürdürülebilirlik vizyonundan ve sürdürülebilirlik ilkelerinden hareketle Ülker Bisküvi’ye özgün bir yaklaşımla yürütüyoruz.