Main Navigation Section Navigation Main Content
Lütfen en az 3 karakter giriniz.

2014 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Şirket'imiz Yönetim Kurulu; Şirket'imizin mevcut pay sahiplerine, tamamını dönem karından karşılanmak üzere brüt 94.000.000 TL'nin(DoksandörtmilyonTürkLirası) 07.04.2015 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasını Genel Kurul'a önermek üzere karar vermiştir.