Main Navigation Section Navigation Main Content
Lütfen en az 3 karakter giriniz.

Hikayemiz / Sorumluluğumuz

İşimizi yaparken mutlu etmeyi ve mutlu olmayı önemsiyoruz.

Bizim işimiz 1944’ten beri farklı kategorilerdeki gıda ürünlerini topluma ulaştırmak üzerine kurulu. İşimizi yaparken topraktan aldığımız en iyi mamulü işleyerek yine en iyi haliyle insana veriyoruz.

Bizim için sürdürülebilirlik, hem toprağı hem insanı mutlu etmekle ilgilidir, buğdayın gelecekte de var olması için toprağın sağ, insanın verimli olabilmesi için ise zinde olması demektir. Çocuklara mutlu olacakları bir dünya bırakanlardan olmaktır. Daha iyi bir dünya ve daha mutlu insanlar için, yarına bugünden yapılan yatırımlardır. Bu yatırımlarda daima yarınların “mutluluğunu” gözetmektir. İnsanların sağlıklı bir çevrede, ürünlerimizle yüzlerinin gülmesidir.

Sürdürülebilirlik yaklaşımını, iş yapış şeklimizin merkezine yerleştirerek, yeni nesillere sağlıklı ve mutlu bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Bu vizyon çerçevesinde;

Kurumsal vatandaşlık bilinciyle toplumun eğitim, spor, kültür-sanat ve benzeri alanlardaki ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi öncelikli sorumluluklarımız arasında sayıyoruz.

Üretim yaptığımız toprakları üreticilerimizle birlikte sahiplenerek koruyoruz.

Paydaşlarımıza eşit fırsatlar sunarak çeşitliliğin yeşerebileceği bir ortam oluşturmayı arzuluyoruz. Çalışanlarımızın refahı ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunacak yetenek programları yürütüyor, “biz kültürü” ile birlikte öğrenerek yol alıyoruz.

Şeffaf ve sorumlu bir iletişim yöneterek, dengeli beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi teşvik eden programlar oluşturuyoruz. Rekabetçi gücümüzü inovasyon kültürümüzden ve sektörde öncü uygulamalarımızdan alıyoruz.

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı anlattığımız Sürdürülebilirlik Raporlarımız;