Main Navigation Section Navigation Main Content
Lütfen en az 3 karakter giriniz.

Taahhütlerimiz

Ülker Bisküvi 2024 Hedefleri*

Çevre

  • Salım artışı olmadan büyümek
  • Birim üretim başına su kullanımını %30 azaltmak
  • %100 geri dönüşüm ile düzenli depolama sahalarına sıfır atık göndermek
  • Enerji verimliliğini %25 artırmak
  • Birim üretim başına karbon salımını %40 azaltmak
  • Ambalaj firesini %50 azaltmak
  • Uygun fabrikaların çatılarına güneş panelleri kurmak
  • Gebze Fabrikasına Yeşil Bina standartı almak
  • Yaşam döngüsü analizi çalışmalarıyla ürünlerin çevresel etkisini azaltmak

Değer Zinciri

  • İade hammadde ve ambalaj miktarını yarıya indirmek
  • Bitmiş ürünlerde karantina ve imha oranını yarıya indirmek

İnovasyon

  • Esnek ambalajlarda plastik kullanımını %20 azaltmak
  • Koli ve kutularda kâğıt kullanımını %20 azaltmak

Çalışanlar

  • Kişi başı eğitim saatlerini yaklaşık %40 artırmak
  • Personel değişim oranını %3,5 seviyelerine düşürmek
  • Çalışan memnuniyet oranını %85’e yükseltmek
  • Gün kayıplı iş kazalarını sıfırlamak
  • Sendikalaşma oranını %100’e yükseltmek

Toplumsal Sorumluluk

  • Unlu mamuller kategorisinde 8.000 ton daha az doymuş yağ kullanmak
  • Çikolata ürünlerinden 3.000 ton yağ çıkarmak
  • Satış ve dağıtım kanallarındaki şikâyetleri %20 azaltmak

Liderlik

  • Alanında lider kurumlarla toplum sağlığı ve geleceğe yönelik proje ve işbirliklerine devam etmek

* Hedefler için referans yıl 2014’tür.