Main Navigation Section Navigation Main Content
Lütfen en az 3 karakter giriniz.

Bağımsız Denetçi

Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi finansal raporlarını denetlemek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Deloitte Touche Tohmatsu Limited'in üye şirketidir) bağımsız denetim kuruluşu ve denetçi olarak seçilmesine Olağan Genel Kurulda karar verilmiştir.