Main Navigation Section Navigation Main Content
Lütfen en az 3 karakter giriniz.

Başkan Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

2020 yılı; insanlığın yakın geleceğine yön verecek ekonomik, toplumsal ve teknolojik değişim sürecinin miladı niteliğinde gelişmelere sahne oldu. 2020’de sosyal yaşamda ve mesleki anlamda tüm alışkanlıklarımızdan başlayarak, hepimizin hayata bakış açısını köklü biçimde değiştirecek bir deneyimi yaşadık. Fakat tüm zorlu koşullara rağmen, salgın karşısında adaptasyonumuzu güçlendirecek, yenilikçi adımlar attık. Beklenen ve öngörülemeyen birçok etkiyi içinde bulunduran bu durum, iş sürekliliğimizi ve bileşenlerinin önemini bir kez daha vurgulamış oldu.

Salgının ilk gününden itibaren, “insan sağlığını” odağımıza alarak öncelikle bütün çalışanlarımızı salgına karşı korumayı ve operasyonlarımızı kesintisiz bir şekilde devam ettirmeyi amaçladık. Faaliyetlerimizi sürdürürken de tedarikçilerimizden tüketicilerimize kadar değer zincirimizdeki tüm paydaşlarımıza katkı sağlamayı hedefledik.

Tüketicilerimizin güvenli ürünlere erişimini sağlamak ve çalışanlarımızın sağlığını korumak için, salgının ortaya çıkmasından bu yana örnek uygulamalar geliştirdik. Bu uygulamalarımızın sonucunda, Türkiye’deki tüm fabrikalarımız için “TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi” aldık.

Dijitalleşme, 2020 yılında en fazla mesai harcadığımız konulardan biri oldu. Dijitalleşme alanında birkaç yıldır oluşturduğumuz altyapının sağladığı güçle salgın sürecini büyük bir başarıyla yönettik. Dijital dönüşümü, tedarik zincirinden tüketiciye kadar uzanan, uçtan uca bir yaklaşımla ele aldık.

“İsrafsız şirket” modelimizle bugüne kadar kat ettiğimiz yolda, hem gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılmasına katkı sağlamak hem de işimizin sürdürülebilirliğini devam ettirmek için çalışıyoruz. COVID-19 sürecinde de tedarik zincirinin, ürünlerimizi tüketicilerimize ulaştırmanın, tüketicilerimizi anlamanın, onların ihtiyaç ve değişen davranışlarına göre hareket etmenin ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket ettik.

Üretirken daima çevreye ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarımızı ön plana alıyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı 2014 yılında belirlediğimiz uzun vadeli hedeflerle yürütürken, Ülker Bisküvi 2015 yılından bu yana Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde, 2016 yılından beri de küresel sürdürülebilirlik endeksi FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde yer alıyor. Tasarruf ve verimlilik anlayışından taviz vermeden, paydaşlarımızla birlikte büyümeye 2020 yılında da devam ettik.

Tüm dünya gibi ülkemiz için de 2020 zorlu bir yıl oldu. Ancak piyasaları canlandırmak üzere çıkartılan yasaların ve özellikle 2020’nin ikinci çeyreğinden sonra sanayi sektörünün başı çektiği büyüme oranlarının da katkısıyla 2021’de kayda değer bir toparlanma yaşanacağını umuyoruz. Ülker Bisküvi olarak 2021 yılında da ülkemizin kalkınma hedeflerine destek olup global rekabette güç kazanmak, bulunduğumuz pazarlarda güçlü konumumuzu korumak ve liderliklerimizi devam ettirmek için çalışacağız.

Şirketimiz ve ülkemiz için sağladığımız katma değere inanç ve desteklerini sürdüren tüm paydaşlarımıza kalpten teşekkürlerimi sunuyorum.

Mehmet Tütüncü
Yönetim Kurulu Başkanı