Main Navigation Section Navigation Main Content
Lütfen en az 3 karakter giriniz.

Ortaklık Yapısı

Şirket hissedarları arasında %5'in üzerinde pay sahibi gerçek kişi bulunmamaktadır. Şirketimizin 31.12.2019 tarihli Ortaklık Yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortaklığın Ünvanı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı

pladis Foods Limited 174.420.000 % 51,0
Yıldız Holding İştirakleri ve Ülker Aile Üyeleri 25.580.000 % 7,5
Diğer 142.000.000 % 41,5
Toplam 342.000.000 % 100,00