Main Navigation Section Navigation Main Content
Lütfen en az 3 karakter giriniz.

İçeriden Öğrenenler Listesi

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. de her tür faaliyet Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve onaylanmış olan etik ilkeler çerçevesinde yürütülür. Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. etik ilkeleri Genel Kurul’un bilgisine sunulmuş olup, çalışanlara ve kamuya web sitesi ve Şirket içi intranet vasıtasıyla duyurulmuştur.