Main Navigation Section Navigation Main Content
Lütfen en az 3 karakter giriniz.

Yıldız Holding A.Ş.'de Yürütülen Yeniden Yapılanma Çalışmaları Hakkında


Hakim ortağımız Yıldız Holding'de  yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları neticesinde şirketimizin hakim ortaklık yapısını, mevcut faaliyetlerimizi ve kamuoyu ile paylaştığımız mali tablo sonuçlarını etkileyecek bir durum oluşmayacaktır