Main Navigation Section Navigation Main Content
Lütfen en az 3 karakter giriniz.

Denetim Komitesi

Şirket bünyesinde 22.05.2006 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuş olan Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X, No: 22 sayılı tebliği uyarınca 05.08.2008 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yeniden düzenlenmiştir. Denetim Komitesi, finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktadır. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır. Bu komite yılda dörtten az olmamak üzere gerek gördükçe toplanmaktadır.

 

Adı Soyadı Unvanı Şirketle İlişkisi
Ahmet BAL Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Füsun KURAN Komite Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)