Main Navigation Section Navigation Main Content
Lütfen en az 3 karakter giriniz.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda 05.08.2008 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Komite, Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapmaktadır. Bu komite yılda üçten az olmamak üzere gerek gördükçe toplanmaktadır.

 

Adı Soyadı Unvanı Şirketle İlişkisi
Ahmet BAL Komite Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Pınar ILGAZ Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Verda Beste TAŞAR Komite Üyesi Yatırımcı İlişkileri Direktörü