Main Navigation Section Navigation Main Content
Lütfen en az 3 karakter giriniz.

Biz Kültürü

Çalışanlarımızın mutluluğunu ve kurumsal bağlılığını sağlamak için farklı projeler yürütüyor, bu konudaki gelişimi sürekli kılmaya çalışıyoruz. Çünkü bizi daha iyiye götüren uygulama ve çalışmalarımızı, geliştirici bir iş ortamında mutlu çalışanlarla her zaman birlikte hareket ederek hayata getirebileceğimizi biliyoruz.

Biz Kültürü


Çalışanlarımız süreçlere katılım gösterir. Biz kültürünü, çalışanlarla etkin ve hiyerarşik yapılanmadan uzak iletişimimiz besliyor. Geliştirdiğimiz araçlar, iletişimimizi sürekli kılıyor. Sadece yukarıdan aşağı bir yapılanma ile değil, aşağıdan yukarıya ve aynı zamanda yatayda da bilgi ve birikim paylaşımını, deneyim aktarımını, inovasyon ve yaratıcılık kültürünü her zaman canlı tutuyoruz. Akıl Küpü, Genç Platform, Usta & Çırak Buluşmaları gibi uygulamalarımız bu sürekli iletişimin önemli araçlarındandır.

Kapımız çalışanlarımıza her zaman açık. Endüstriyel İlişkiler çalışmaları kapsamında çalışanlarımızdan oluşan sendika temsilcileri, sendika yöneticileri ve ilgili tüm yöneticilerimizle düzenli olarak bir araya geliyoruz. Çalışanlarımızın sorunlarını, önerileri dinliyoruz ve anahtar performans göstergelerimiz (KPI) hakkında kendilerine bilgi vererek; ulaşmayı hedeflediğimiz amaçlar konusunda kendilerinden beklentilerimizi ve birlikte başarabileceğimiz konuları görüşüyoruz. İyi yaptığımız işleri örnek hale getiriyoruz. Böylece, iyi uygulamalar grup bünyesine yayılırken, çalışan ve işveren ayrımını ortadan kaldırarak ‘biz’ kültürü ile yolumuza devam ediyoruz. Bu bize hem çalışanlar hem de kurum ve çalışanlar arasında güvene dayalı bir ortam oluşturmamızı sağlıyor. Açık Kapı politikamız sayesinde açık ve dürüst bir geri bildirim mekanizmasını teşvik ediyoruz. Yaptığımız toplantıları şeffaf olarak Genel Müdür, Başkan Yardımcısı, Başkan ve Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı düzeyine kadar raporlayarak sonuçlarını takip ediyoruz. Bu durum çalışanlarımızın biz kültürüne ve açık kapı politikasına olan güvenini arttırıyor.

Çalışan bağlılığında lideriz. Yürüttüğümüz çalışmalar, projeler sayesinde çalışan bağlılığında Türkiye ve dünya ortalamasının çok ilerisindeyiz. Bu çalışanlarımızın bizimle çalışma sürelerine de yansıyor. Çalışanlarımızın %46’sı beş yıl ve üzeri, %29’u on yıl ve üzeri süredir bizimle birlikte çalışıyor. Bu doğrultuda personel değişim hızımızı 2024 yılı itibariyle %3,5’e indirerek, yetişmiş ve işinin uzmanı çalışanları yeniden yetiştirmek ve sistemde tutmak için gereken maliyetlerimizi de düşürmeyi, buradan elde edilen kazanımlarla yine çalışanlarımıza yatırım yapmayı hedefliyoruz.

Sendikalaşma ve toplu iş sözleşmeleri çalışanlarımızın en doğal hakkıdır. 1 Ocak 1986’dan itibaren Ülker Bisküvi A.Ş. de sendikalı yaşam devam ediyor. Ülker Bisküvi’de insan kaynağımızın %90’ını oluşturan kapsam içi (mavi yaka) çalışanlarımızın tamamı sendika üyesi olarak görev yapıyor. Yol arkadaşlığı yaptığımız kapsam içi çalışanlarımız anayasal hak olan sendikalı çalışma özgürlüğünü kullanıyor. Çalışanlarımızın kendi aralarında toplantı yapabilmeleri, görüşlerini ifade etmeleri ve sendika yöneticileri ile fabrikalarımızda rahatlıkla görüşebilmeleri için toplu iş sözleşmesi bulunan fabrikalarımızda Sendika odası, gerekli ofis malzemeleri ve teknolojik alt yapı mevcut.

Farklılıklarımız zenginliğimizdir. 2016 yılı itibariyle yaklaşık 3’te 1’ini kadın çalışanların oluşturduğu 6.020 kişilik büyük bir aileyiz. Her türlü görüş, inanç, fikir ve düşünceye saygı gösterilir. Çok farklı yaşam tarzlarına sahip yüzlerce çalışanımız bu özgür ortamda çalışma şansına sahiptir. Kadınların eşit ve adil çalışma şartlarına sahip olduğu bir ortam oluşturmak önceliklerimizdendir.

Öğrenen bir organizasyon olma yolunda kişisel gelişimi sürekli kılıyoruz. Yetkinlik ve becerilerini sürekli geliştiren, yenileyen ve öğrenen bir şirket olmak hedefiyle çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine önem veriyoruz. Bu bakış açısıyla, karşılaştığımız sorunları birer öğrenim fırsatı olarak görüyor, bilgi becerimizi ve sistemlerimizi kuvvetlendirmek için öğrenimler çıkarıyoruz. Düzenli eğitimler bu sürecin önemli bir parçasını oluşturuyor. Eğitime ayrılan bütçelerle çalışanlarımız, diledikleri eğitimleri sayı sınırlaması olmaksızın alabiliyorlar. Çalışan başına eğitimleri geçtiğimiz yıla göre %30 arttırarak ortalama 22 saate çıkardık.

Etik ilkelere ve temel insan haklarına uygun faaliyet gösterme taahhüdümüz doğrultusunda 2016 yılında İnsan Hakları Politikası’nı oluşturduk. Politika, OECD Çok Uluslu Şirketler Rehber İlkeleri ve Uluslararası Çalışma Örgütü prensiplerini temel alıyor. İnsan hakları politikası tüm operasyon bölgelerimizdeki paydaşlar tarafından anlaşılması için faaliyet bölgelerinin dillerine çevrildi.

İnsan Hakları Politikasına ulaşmak için tıklayınız.

Arapça İnsan Hakları Politikasına ulaşmak için tıklayınız.

Rusça İnsan Hakları Politikasına ulaşmak için tıklayınız.

Kazakça İnsan Hakları Politikasına ulaşmak için tıklayınız.