Main Navigation Section Navigation Main Content
Lütfen en az 3 karakter giriniz.

Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Ortamı

Çalışanlarımızın, toplumun ve tüketicilerin mutluluğuna adadığımız tüm çalışmalarımızın mimarı ve en değerli sermayemiz olduğuna inanıyoruz. Çalışanlarımıza sağlıklı, güvenli ve mutlu bir çalışma ortamı oluşturmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusuna özel önem atfediyoruz. Tüm şirketlerimizde her hafta düzenli olarak toplanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları çalışma ortamlarımızı iyileştirmek için fikir geliştiriyor.

İSG çalışmaları, Operasyonel Mükemmellik, Sağlık Emniyet Enerji Çevre (SEÇ) Genel Müdürü ve Ülker Sürdürülebilirlik Platformu üyesi olan üst düzey yöneticilerimizin sorumluluğunda yürütülüyor.

Riskleri proaktif olarak belirleyip gerekli tedbirleri alarak kazaların kök sebeplerini ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Operasyonel mükemmellik çalışmalarımız kapsamında güvenli davranışlara yönelik bilincin oluşturulması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine özellikle odaklanıyoruz. Buna bağlı olarak, 2016 yılında bir önceki yıla kıyasla iş kazası sayısını %39 oranında azalttık.

Hedefimiz 2024'e doğru iş kazalarını tamamen sıfırlamak

İş sağlığı ve güvenliği ilke ve kurallarının çalışma prensibi olarak benimsenmesi için farkındalık oluşturmaya yönelik faaliyetler yürütüyor, tüm çalışanlarımızın gerekli bilgi ve donanıma sahip olmalarını teşvik ediyoruz. Bu amaçla, İSG konularında çalışan başına ortalama eğitimleri bir önceki yıla göre %45 oranında arttırdık.

Ülker Bisküvi uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği standartları olan İngiliz Perakendeciler Birliği Standardı - BRC (British Retail Consortium) ve Uluslararası Gıda Güvenliği Standardı'na – IFS (International Food Safety) uygun üretim yapıyor. İstisnasız tüm fabrikaları OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemiyle etkin bir şekilde yönetiyoruz.