Main Navigation Section Navigation Main Content
Lütfen en az 3 karakter giriniz.

Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları

Sürdürülebilirlik anlayışımızı şirket içi uygulamalardan öteye taşıyarak ürünlerimizin tüm yaşam döngüsünü benimsemek için çalışıyoruz. Bu yaklaşımla sürdürülebilir büyümenin en temel halkalarından biri olan “sürdürülebilir hammadde tedariki” bizim için büyük öneme sahip. Stratejimizi, sadece kendi operasyonlarımızla sınırlı kalmayan, tedarikçilerimizi de kapsayan bir bakış açısıyla oluşturuyoruz.

Ana hammaddemiz olan buğdayın %80'ini yurtiçinden temin ediyor ve anlaşmalı çalıştığımız yüz binlerce üreticinin hayatına değer katıyoruz.

Buğday ve diğer tarımsal hammadde alımlarında çiftçiden tedarike öncelik tanıyoruz. Çiftçilere tohum desteği vermek suretiyle sözleşmeli ekimler yapıyoruz. Buğdayın iyileştirilmesi için tohum ıslah çalışmalarına destek oluyoruz. Yaklaşık 10 yıldır Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile birlikte yürüttüğümüz bisküvilik buğday tarım ıslahı çalışmaları neticesinde Ali Ağa olarak isimlendirdiğimiz verimi yüksek, hastalık ve kuraklıklara dayanıklı bir buğday türünü geliştirdik. T.C. Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından tescillenen Yüksek kaliteli Ali Ağa buğday çeşidi çiftçilerin daha fazla gelir elde etmesini ve daha çok verim almasını sağlıyor aynı zamanda fabrikalarımızın ihtiyacı olan standartta buğdaya erişimini de güvence altına alıyor.

Sürdürülebilir tarım kapsamdaki çalışmalarımıza yulaf ürünleri için de devam ediyoruz. Diğer taraftan, Türkiye’nin en büyük fındık alıcısı olarak, yerli ve yüksek kalitede bir fındık türü olan Giresun kalite fındık üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak için de WWF Türkiye işbirliğiyle çalışmalar yürütüyoruz. Yaptığımız bu çalışma fındık üretiminin biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerinin araştırılmasına destek olurken fındık tarımı ile uğraşan çiftçilerin sosyo-ekonomik yaşamlarının geliştirilmesini de hedefliyor.