Main Navigation Section Navigation Main Content
Lütfen en az 3 karakter giriniz.

Sürdürülebilir Satınalma

Azalan doğal kaynaklar ile artan nüfusun beslenme ihtiyacının güvenli bir şekilde karşılanması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılmasının bilincinde olarak satın alma stratejimizi sürdürülebilir tarım ve gıda üzerine kurguluyoruz.

Onaylı tedarikçi listemizde yer alan tedarikçilerimizi uluslararası sertifikalandırma süreçlerine dâhil olmaları yönünde teşvik ediyor ve gıda sektöründe faaliyet gösteren yüzlerce üreticinin gelişmesi için çalışıyoruz. Gıda ve ambalaj üreticisi tedarikçilerimizi denetleyerek uygulama standartlarını değerlendiriyor, tespit edilen alanlarda iyileştirmeler yapmaları için teşvik ediyoruz. Denetimler bir yandan Ülker kalitesini geliştirirken, bir yandan da üreticilerin küresel olarak rekabet gücünü artırmasını sağlıyor.

Sorumlu tedarik anlayışımız doğrultusunda, Tedarik Zinciri Politikasını oluşturduk. Politikamız iş sağlığı ve güvenliğinden insan haklarını geliştirecek uygulamalara, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele pratiklerinden çevresel performansa kadar tüm soysal, çevresel ve etik ilkelerimizi içeriyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmeleri esas alan, temel insan hakları, çalışma koşulları ve çevre koruma konularını kapsayan Politikamız, tedarikçilerimizden tam uyum beklediğimiz sürdürülebilirlik uygulamalarını içeriyor. Faaliyetlerimizde rehber edindiğimiz sürdürülebilirlik ilkelerimizi değer zinciri boyunca yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.

Tedarik zincirimizde sürdürülebilir iş uygulamalarının artmasını teşvik etmek için, tedarikçilerimizin uluslararası sertifikalar almalarını destekliyoruz. Belirli kriterleri temel alarak önceliklendirdiğimiz tedarikçilerimizi denetimlere tabi tutuyoruz. Denetimlerde kullanılan değerlendirme sorularına 2015 yılında çevresel iç denetimler, risk analizleri ve tedarikçilerin kendisini değerlendirmesine dayalı sorular ekledik. 2016 yılında 176 tedarikçimiz söz konusu denetimlerden geçti.

Düzenli denetimler aracılığıyla tedarikçilerimizin belirlediğimiz kriterlere uygun davrandığını teftiş ediyoruz. Çevre yönetimi ve çalışma koşullarını da içeren tedarikçi öz değerlendirme ve denetim uygulamalarına da yıl içerisinde başlayacağız.

Kakao Tedariki

Ürünlerimizin bir diğer önemli hammadde girdisi olan kakao üreticilerine destek olan projelere de katkıda bulunuyoruz. Türkiye’nin en büyük kakao kullanıcısı olarak kakao temininde sürdürülebilir ilkeleri benimseyerek kakao çiftçilerinin ekonomik ve toplumsal gelişmelerine destek olmayı amaçlıyoruz.

2012 yılında Dünya Kakao Vakfı’na (The World Cocoa Foundation) üye olarak çikolatanın hammaddesi olan kakaonun sürdürülebilir kaynaklardan temini için yapılan çalışmaların içinde yer alıyoruz. Dünya Kakao Vakfı’na üye olan ilk Türk şirketi olarak, bu alanda yapılan çalışmalar sayesinde hem sürdürülebilir kakao temininin sağlanmasına hem de kakao çiftçilerinin refah seviyesinin artırılmasına destek oluyoruz.

2000 yılında kurulan ve Yıldız Holding şirketlerinden Godiva ve United Biscuits’in de üye olduğu Dünya Kakao Vakfı, kakao üretilen ülkelerdeki hükümetler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve çiftçiler ile ortak çalışmalar yapıyor. Bu ortak çalışmalar, kakao üretiminde kalite ve verimliliği arttıracak araştırmaları, çiftçiler ve ailelerinin eğitilmesini içeriyor.

Bunun yanı sıra, bağlı bulunduğumuz Yıldız Holding’in, Kakao İzlenirliği ve Sürdürülebilirliği için Üretici Birliği (PACTS) programı sponsorluğuna da destek oluyoruz. Çevreye duyarlı ve profesyonel bir üretim zinciri oluştururken verimi artırmayı hedefleyen PACTS, bu doğrultuda kakao üretimi yapan çiftçilerin eğitilmesi, agronomi (tarım bilimi) desteği verilmesi ve yenilikçi üretim uygulamalarının öğretilmesini gerçekleştiriyor. Yıldız Holding’in gerçekleştirdiği yatırım, PACTS fermantasyon ve kurutma merkezlerinin içilebilir su ve güneş enerjisi ihtiyacını karşılayarak merkezlerdeki ekiplerin çalışmalarını önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Palm Yağı Tedariki

Palm yağı, tedarik ettiğimiz hammaddeler arasında önemli bir çevresel etkiye sahip. Artan palm yağı talebini karşılamak üzere yağmur orman alanları yok edilerek tarım alanları açılıyor. Yağmur ormanlarına ve barındırdığı zengin ekosisteme zarar verilmesini önlemek ve çiftçilerin refahını güvence altına almak amacıyla kurulan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) hem çevresel hem sosyal sürdürülebilirlik için çalışıyor. RSPO tarafından desteklenen GreenPalm sertifika programı ise RSPO sertifikalı üreticilere destek sağlıyor. Ülker Bisküvi olarak 2014 yılında toplam palm yağı tüketimimizin %23’ü oranında GreenPalm Sertifikası aldık. Bu oranı 2015 yılında %3 yükselterek %26 oranında sertifikalı palm yağı tedariki yaptık.