Main Navigation Section Navigation Main Content
Lütfen en az 3 karakter giriniz.

Yönetim Yaklaşımı

Sürdürülebilirlik çalışmaları çerçevesinde, Yıldız Holding’in sürdürülebilirlik vizyonundan ve ilkelerinden hareketle Ülker Bisküvi’ye özgü bir yaklaşımla Ülker Bisküvi Sürdürülebilirlik Platformu’nu kurduk.

Platform, Ülker Bisküvi çatısı altında uzun vadeli değer üretmek; ekonomik, sosyal ve iklim değişikliğini de kapsayan çevresel faktörlerden kaynaklanabilecek risklerin yönetilmesi için gerekli strateji, politika ve hedeflerin oluşturulmasının sağlanmasından sorumludur. Platform ile iş birimleri arasındaki koordinasyonu Sürdürülebilirlik Platformu Koordinatörü sağlıyor. Platform, Ülker Bisküvinin ürün ve hizmetlerini iklim değişikliği, çevre ve toplum üzerindeki etkilerini değerlendirerek, kaynakların verimli kullanımını teşvik eden ve sürdürülebilir ürün seçenekleri üzerine çalışmalar yürütüyor, öneriler oluşturuyor.

Ayrıca, sürdürülebilirlik politikaları, strateji ve hedeflerin tüm paydaşlarımızla iletişiminden sorumlu olarak, bu kapsamda eğitimleri düzenlemek de Sürdürülebilirlik Platformu’nun sorumluluğundadır. Bunun yanı sıra Platform, sürdürülebilirlik çalışmalarının yürütüldüğünü denetleyerek Yönetim Kurulu’na raporlamakla ve Yönetim Kurulu’nun sürdürülebilirlik stratejisinin ve hedeflerinin güncellenmesini takip etmekle yükümlüdür.