Main Navigation Section Navigation Main Content
Lütfen en az 3 karakter giriniz.

Bağış Politikası

Ülker Bisküvi San A.Ş., sosyal, kültürel, eğitim amaçlı faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma Dernek ve Vakıflara, Eğitim Kurum ve Kuruluşlarına, Sosyal Sorumluluk Projeleri Yürüten Dernek ve Vakıflara, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, belediyelere veya bu gibi kişi veya kurumlara Sermaye Piyasası Kurulu ile Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar çerçevesinde bağış ve yardımlar gerçekleştirir.

Her bir mali yılda yapılabilecek bağış ve yardımların toplamı için geçerli olacak üst limit Yönetim Kurulu tarafından bir önceki mali yıla ilişkin olarak düzenlenecek olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Her bir mali yıl içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve bunlardan yararlanan kişilere ilişkin bilgiler Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi altında pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.

Şirketimizin ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir.