Main Navigation Section Navigation Main Content
Lütfen en az 3 karakter giriniz.

Çeşitlilik Politikasi

ÜLKER BİSKÜVİ ÇEŞİTLİLİK VE FIRSAT EŞİTLİĞİNE İLİŞKİN POLİTİKA

Şirketimiz Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. istihdam politikamız ve grup etik ilkelerimiz çerçevesinde; çeşitliliği merkeze alarak adaylar arasında ayrım gözetmeden kapsayıcı bir yaklaşım benimsemek ve Şirket genelinde fırsat eşitliği kültürünü yaymak odak hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, cinsiyetçilik kavramının getirdiği önyargılarla mücadele etmek ve kadınların karar mekanizmalarındaki konumunu güçlendirmek, işe alım, eğitim ve kariyer planlama süreçlerinde cinsiyete dayalı olmayan yaklaşımları geliştirmek öncelikli hedeflerimizdendir. Bu doğrultuda, ayrım gözetmeksizin tüm çalışanların aktif katılımıyla çeşitlilik ve eşitlik temelli bir çalışma kültürünü Şirket genelinde yaygınlaştırmayı ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflemekteyiz.

Şirket nezdinde bilgi birikimi, tecrübe ve bakış açısı bakımından çeşitliliğin sağlanmasının Şirket’in faaliyetlerine ve Yönetim Kurulu’nun etkin çalışmasına olumlu katkısını gözeterek, şirket çalışanlarının ve Yönetim Kurulu üyeliği görevini yapacak adayların belirlenmesinde, Şirket kültürü, bilgi birikimi, tecrübe ve bakış açısı bakımından görevin gerektirdiği özelliklere sahip iş insanları aday gösterilmekte ve seçilmektedir.

Farklı yaş, cinsiyet ve kökenden kişileri barındıran bir Yönetim Kurulu bağımsız karar alma süreçlerini daha iyi yönetmekte, hem şirketin hem de toplumun faydasını başarılı bir şekilde gözetmektedir. Bu doğrultuda, Şirket’te ve Yönetim Kurulu üyeliği görevinin gerektirdiği özelliklere sahip kişiler arasında, cinsiyet, yaş, din, dil, ırk, etnik köken, kültürel geçmiş, uyruk ayrımı yapılmaz, aksine çeşitlilik Yönetim Kurulu dahil tüm Şirket genelinde desteklenmektedir.