Main Navigation Section Navigation Main Content
Lütfen en az 3 karakter giriniz.

Biyoçeşitlilik

Biyoçeşitliliğin korunması ve yönetimi, Ülker'de sürdürülebilirlik vizyonumuz, stratejik hedeflerimiz ve çevre koruma faaliyetlerimiz arasında önemli bir yer tutuyor. Tarımsal ürün çeşitliliği konusunda önemli bir yere sahip olan Türkiye’de sürdürülebilir tarımın ve biyoçeşitliliğin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Biyoçeşitliliğin korunması ve yönetimindeki temel yaklaşımımız faaliyetlerimizin biyoçeşitlilik üzerine etkilerinin değerlendirilmesi, izlenmesi, belirlediğimiz hedeflere göre hareket edilmesini ve raporlanmasını sağlamak üzerine kurduk.

Hammaddesini topraktan alan lider bir gıda şirketi olarak tarımın, faaliyetlerimizin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olduğunun farkındayız. Biyoçeşitliliği destekleme çalışmalarımız kapsamında, sunduğumuz lezzetlerimizde de bolca kullandığımız fındığı ve fındık tarımını korumak amacıyla Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) ile birlikte "Sürdürülebilir Fındık Tarımı" projesini yürütüyoruz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre Türkiye, dünyadaki en büyük fındık üreticisi ve ihracatçısı olarak; dünyadaki fındık üretiminin %70'ini, fındık ihracatının ise %82'sini yapıyor.

Dünya'nın en kaliteli fındığı sıralamasında en üst sırada yer alan Giresun fındığını korumak ve sürdürülebilir fındık tarımı uygulamalarını yaygınlaştırmak üzere çalışıyor, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve çiftçilerimizle birlikte ürünlerimizin vazgeçilmez lezzeti fındığa sahip çıkıyoruz.

"İnsanın doğayla uyumlu geleceği" yaklaşımından yola çıktığımız projemizin temelinde, fındık tarımı yapılan bölgelerde doğal yaşamın ve biyoçeşitliliğin bir arada var olması fikri yatıyor. Başta Giresun olmak üzere, doğal bitki örtüsü içerisinde fındık barındıran ve fındık üretimi yapılan bölgelerde, fındık üretiminin ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik yönleri kadar, ekolojik sürdürülebilirlik bakımından da geliştirilmesinin mümkün olduğunu göstermek asıl hedeflerimiz arasında yer alıyor. Proje kapsamında Gire¬sun ilindeki fındık tarımının mev¬cut durumu ve yayılım alanlarının tespiti ve fındık üretiminin doğayla uyumlu olması için gerekli çözüm önerileri geliştiriyoruz. Yapılan araştırmaların sonuçları yıl içerisinde yayımlanacak olan “Giresun’da Sürdürülebilir Fındık Üretimine Doğru” Raporu’nda paylaşacağız. Bununla birlikte, Giresun’da seçtiğimiz bahçelerde pilot uygulamalar ve kapasite geliştirme çalışmalarına başladık.