Main Navigation Section Navigation Main Content
Lütfen en az 3 karakter giriniz.

Çevre Yönetim Sistemi

Üretimde gözettiğimiz kalitenin yanı sıra, çalışma biçimlerimizi, çevresel etkilerimizin farkında olarak uluslararası sertifika ve standartlar aracılığıyla belgelendiriyoruz.

Tüm tesislerde ISO 9001 ve ISO 22001 sertifikaları bulunuyor ve uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği standartları olan İngiliz Perakendeciler Birliği Standardı - BRC (British Retail Consortium) ve Uluslararası Gıda Güvenliği Standardına– IFS (International Food Safety) uygun üretim yapılıyor.

Misbis Silivri’nin 2016 yılında sertifika alması ile tüm fabrikalarda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi bulunuyor. Topkapı Çikolata fabrikası ISO 50001 enerji yönetim sistemi sertifikasını aldı ve Silivri dışındaki fabrikalarda 2017 yılında, Silivri fabrikasında ise 2018 sonunda ISO 50001 çalışmalarını tamamlayarak sertifikaları alacağız.

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş’de Uygulanacak Çevre Yönetim Sistemi’ne İlişkin Ana Kurallar

Ülker Bisküvi Çevre Politikası

Çevre İçin Vaadimiz

 • İklim değişikliğine karşı yapılan çalışmalara destek olmak için sera gazı salımını azaltacağız.
 • Enerji verimliliğine yatırım yaparak küresel rekabet gücümüzü artıran bir iş modeli benimsemeye devam edeceğiz.
 • Değer zincirimizin her aşamasında etkin ve verimli doğal kaynak kullanımını temel alıp daha az doğal kaynakla daha çok değer oluşturacağız.
 • Hammadde ve suyu verimli kullanıp geri dönüşümünü arttıracağız.
 • Atıklarımızı ve atık sularımızı mümkün olabilen en az seviyeye indireceğiz ve su emisyonlarımızın kalitesini iyileştireceğiz.
 • Sera gazları dışındaki diğer hava emisyonlarımızı da azaltacağız.
 • Üretim ve tedarik süreçlerimizde verimli ve sürdürülebilir olacağız.
 • Yaşam döngüsü analizini temel alarak, çevre dostu ve çevreye etkisi en az olan ürünler üreteceğiz.
 • Çevre performansımızı amaç ve hedefler üzerinden ölçerek, sonuçları raporlayarak sürekli geliştireceğiz. Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde çevre politikamızın izlenmesi ve denetlenmesini sağlayacağız.
 • Çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı sorumlu çevre yönetimi taahhüdü için teşvik edeceğiz.
 • Çalışan eğitimleri ile çevresel farkındalığı artıracağız. Tedarikçilerimizi bilgilendirerek etkili çevre yönetim uygulamalarını benimsemelerini destekleyeceğiz.
 • Tedarikçi kabul süreçleri ve denetimleri sırasında tedarikçilerinin çevre ile ilgili politikalarını dikkate alacağız.
 • Hedeflerimize varmak için çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz ve tüm iş ortaklarımızın destek ve katkılarını alacağız.