Main Navigation Section Navigation Main Content
Lütfen en az 3 karakter giriniz.

Doğal Kaynak Yönetimi

Sektörümüzün risk ve fırsatlarını değerlendirdiğimizde, doğal kaynak yönetimini stratejik adımlar atılması gereken sürdürülebilirlik konularının başında görüyoruz. Hızlı nüfus artışına bağlı olarak gıda sektöründe yaşanan talep artışı, hammadde ve su kullanımında sürdürülebilirliği zorunlu kılıyor. Bu bilinçle hareket ederek hammadde tedarikini sürdürülebilir kaynaklardan elde etme yönündeki çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bunun için hem tedarikçi ve çiftçilerle çalışmalar yapıyor hem de operasyonlarımızı daha verimli hale getirerek hammadde firelerini ve su tüketimini azaltıyoruz.

Kakaodan buğdaya, fındıktan bitkisel yağa kadar uzanan bir yelpazede Türkiye tarım ürünlerinin endüstriyel alanda değerlendirilmesini sağlıyor ve küresel çalışmalarımızla bunu dünya ölçeğinde sürdürüyoruz.

Doğal Kaynak Yönetimi

Doğal kaynak yönetiminin en önemli alanlarından birini su olarak görüyoruz. Sektörümüz için kilit öneme sahip olan suyun kullanımında verimliliğe büyük önem veriyoruz. Kuruluşumuzun 80. yılı olan 2024 yılında fabrikalarımızda %30 daha az su kullanımını hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda 2014 yılından beri önemli adımlar attık. Yaptığımız çalışmalarla birim üretim başına su tüketimimizi 2,21 m3’ten 1,88 m3’e indirerek %15 azalttık ve hedefimizin yarısına şimdiden ulaşmış olduk.